Wykładowcy

Przewiń stronę w dół klawiszem scroll lub PgDown

S c r o l l / P r z e w i j a n i e

Wykładowcy

 

Prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Mikulik

kierownik studiów

 1. Prof. US dr hab. inż. Iwona Foryś – Wydz. Nauk Humanistycznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński
 2. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka – Wydz. Elektroniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 3. Dr inż. Grzegorz Augustyn – Wydz. Zarządzania AGH
 4. Dr Grzegorz Ćwiek – Schrack-Seconet Polska
 5. Dr inż. Jakub Jurasz – Wydz. Zarządzania AGH
 6. Dr inż. Marta Kołodziej – Hajdo – Wydz. Zarządzania AGH
 7. Dr inż. arch. Dariusz Masły – Wydz. Architektury, Politechnika Śląska
 8. Mgr inż. Marcin Gębala – HSBC
 9. Mgr inż. Jacek Gola – Gegenbauer Polska Sp. z o.o.
 10. Mgr inż. Piotr Januszewicz – Centrum Informatyki WP
 11. Mgr inż. Andrzej Kotarba – Gegenbauer Polska Sp. z o.o.
 12. Mgr inż. Marek Krauze – Gegenbauer Polska Sp. z o.o.
 13. Mgr inż. Leszek Król – Wydz. Zarządzania AGH
 14. Mgr inż. Zbigniew Mazurek – Menpresa
 15. Mgr inż. Krzysztof Zieliński – Ataba Sp. z o.o.