Rekrutacja

Przewiń stronę w dół klawiszem scroll lub PgDown

S c r o l l / P r z e w i j a n i e

Rekrutacja

Rekrutacja na IX edycję studiów

Rekrutacja będzie prowadzona aż do momentu wypełnienia limitu miejsc.

Serdecznie zapraszamy nasze na studia.

Regulamin warunków zgłoszenia i przyjęcia kandydata na studia

  1. Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • wypełniony formularz rejestracyjny:

 

 


Zgadzam się aby moje dane osobowe były wykorzystywane na potrzeby związane z rekrutacją i obsługą studiów podyplomowych z zakresu Facility Management – Zarządzanie Inteligentnym Budynkiem

 

Uwaga:
W wypadku rezygnacji ze studiów prosimy o usunięcie danych z bazy za pomocą hasła lub telefonicznie via sekretariat studiów

  • potwierdzenie dokonania wpłaty za studia tj. 5000 zł
  • dowód osobisty do wglądu
  1. Kwalifikacja na studia dokonywana będzie według kolejności zgłoszeń.
  2. Warunkiem koniecznym uruchomienia studiów jest uczestnictwo minimum 20 osób.
  3. Opłata za studia:

Odpłatność jednorazowa za udział jednej osoby w całym zakresie studiów wynosi 5000 zł lub w dwóch ratach po 2500 zł każda.
Odpowiednie wpłaty muszą być wykonane na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru nauki na studiach podyplomowych tj.:
I rata:  2500 zł do dnia 30 września 2017 r.
II rata:  2500 zł do dnia 31 stycznia 2018 r. na numer konta:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Al. Mickiewicza 30

96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

w treści wpisując: 720 200 6146 „FM 9”  oraz  imię i nazwisko osoby, za którą wpłata jest dokonywana.

Proszę o przesyłanie potwierdzenia wpłat drogą mailową na adres: apohl@zarz.agh.edu.pl.

W przypadku konieczności wystawienia faktury proszę również o przesłanie danych do faktury (wraz z NIP-em) w terminie do 7 dni od dokonanej wpłaty. Faktury na firmę wystawiamy jedynie w wypadku, gdy na przelewie widnieją dane firmy.

Studia rozpoczynają się w październiku 2017 i trwają do czerwca 2018.