Rekrutacja

Przewiń stronę w dół klawiszem scroll lub PgDown

S c r o l l / P r z e w i j a n i e

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na X edycję studiów 2018/2019.
Uruchomienie zajęć: październik 2018.
Zapraszamy!!

 

Rekrutacja będzie prowadzona aż do momentu wypełnienia limitu miejsc.

Regulamin warunków zgłoszenia i przyjęcia kandydata na studia

  1. Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • wypełniony formularz rejestracyjny:

 

Uwaga:

W wypadku rezygnacji ze studiów prosimy o usunięcie danych z bazy za pomocą hasła lub telefonicznie via sekretariat studiów

  • potwierdzenie dokonania wpłaty za studia tj. 5000 zł
  • dowód osobisty do wglądu
  1. Kwalifikacja na studia dokonywana będzie według kolejności zgłoszeń.
  2. Warunkiem koniecznym uruchomienia studiów jest uczestnictwo minimum 20 osób.
  3. Opłata za studia:

Odpłatność jednorazowa za udział jednej osoby w całym zakresie studiów wynosi 5000 zł lub w dwóch ratach po 2500 zł każda.
Odpowiednie wpłaty muszą być wykonane na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru nauki na studiach podyplomowych tj.:
I rata:  2500 zł do dnia 30 września 2018 r.
II rata:  2500 zł do dnia 31 stycznia 2019 r. na numer konta: (zostanie podany w terminie późniejszym)

W przypadku konieczności wystawienia faktury proszę również o przesłanie danych do faktury (wraz z NIP-em) w terminie do 7 dni od dokonanej wpłaty. Faktury na firmę wystawiamy jedynie w wypadku, gdy na przelewie widnieją dane firmy.

Studia rozpoczynają się w październiku 2018 i trwają do czerwca 2019.

Serdecznie zapraszamy na nasze studia!