Kontakt

Przewiń stronę w dół klawiszem scroll lub PgDown

S c r o l l / P r z e w i j a n i e

Kontakt

mgr Agnieszka Pohl

ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków, pok. 202

telefon:
12 617 42 02
fax 12 636-70-05
e-mail: apohl@zarz.agh.edu.pl