Informacje o studiach

Przewiń stronę w dół klawiszem scroll lub PgDown

S c r o l l / P r z e w i j a n i e

Informacje o studiach

 

 

 

 

Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem

Studia objęte są patronatem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

1. Cel i przeznaczenie.

Studia podyplomowe "Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem" mają na celu rozwinięcie umiejętności zarządzania budynkiem. Program studiów nawiązuje do głównych obszarów dziedziny FM, to jest do czynników ludzkich i środowiskowych oraz działania i utrzymania budynku. W ramach czynników ludzkich i środowiskowych zajęcia będą nawiązywały do problemów zdrowia, bezpieczeństwa, komfortu, zadowolenia i jakości życia w miejscu pracy, a w ramach działania i utrzymania budynku do problematyki prowadzenia, utrzymania i dysponowania systemami technicznymi budynku, wyposażeniem i wybranymi elementami zewnętrznymi (np. parkingi).
Studia przeznaczone są dla osób zamierzających związać się profesjonalnie z zarządzaniem, użytkowaniem i gospodarowaniem nowoczesnymi  budynkami, a także dla osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę na zarządzanie udogodnieniami w budynkach (dyrektorzy, architekci, developerzy, inżynierowie, projektanci). Program studiów pozwoli na podniesienie kwalifikacji zawodowych, jak również na osiągnięcie sukcesu zawodowego w nowej dziedzinie, jaką jest Facility Management.
Absolwenci studiów podyplomowych „Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem” rozwiną swoje umiejętności inżynierskie jak i menedżerskie w zakresie ogólnego zarządzania budynkiem. Zapoznani zostaną z tradycyjnymi i najnowszymi systemami sterowania komfortem fizycznym i bezpieczeństwem w budynku. Zostaną przygotowani do podejmowania decyzji w zakresie eksploatacji, utrzymania i wykonywania remontów instalacji technicznych w budynkach. Absolwent uzyskuje również nowoczesną wiedzę dotyczącą organizowania usług FM, zgodnie z normą FM EN-15221.

2. Organizacja zajęć

Program studiów obejmuje dwa semestry zajęć łącznie 185 godzin realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych lub trzydniowych sesji dydaktycznych organizowanych raz w miesiącu. Zajęcia prowadzone będą od października do czerwca.

piątek

16.00 – 20.00 (5 wycieczek w ramach studiów)

sobota

9.00 – 13.00 i 14.00 – 18.00

niedziela

9.00 – 13.00 i 14.00 – 18.00

3. Organizator

Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej

Kierownik studium:

prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Mikulik

Sekretarz studium:

mgr Agnieszka Pohl, tel. 12-617-4202, apohl@zarz.agh.edu.pl

4. Wykładowcy

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, specjalistów i ekspertów.

5. Forma prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.

6. Materiały dydaktyczne

Przed zajęciami słuchacze otrzymają materiały do poszczególnych przedmiotów.

7. Dyplom

Po uzyskaniu wymaganych programem studiów zaliczenia oraz zdaniu egzaminu końcowego słuchacze uzyskają ustalone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane przez Akademię Górniczo-Hutniczą.

Zajęcia realizowane na studiach odbywają się w budynku Wydziału Zarządzania AGH przy ul. Gramatyka 10.


Sekretariat studiów podyplomowych  "Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem"

Kontakt:

Agnieszka Pohl
e-mail: apohl@zarz.agh.edu.pl
tel. 012 617-42-02, fax: 012 636-70-05

Adres:

Wydział Zarządzania AGH
ul. Gramatyka 10 pok. 202
30-067 Kraków

 

Informacje: Agnieszka Pohl